ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 61639 30415 92054 65545 56930 87929 81097 10958 12107 92 22047 46851
2 Ballari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belagavi 205928 18294 224222 110460 68215 223493 221774 2450 89085 6854 0 125837
4 Bengaluru Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bengaluru Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bidar 89409 3551 92960 33542 16631 85711 70415 22545 23480 18317 9204 19435
7 Chamarajanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chikkaballapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chikkamagaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DakshinaKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dharwad 64638 14385 79023 42558 30221 78289 75795 3229 3109 2167 11151 59370
14 Gadag 47850 24872 72722 50465 33458 72405 71108 1614 1560 423 20 69105
15 Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haveri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalaburagi 158162 6236 164398 114225 85765 156201 135623 28776 88887 38380 8356 0
18 Kodagu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koppal 56968 13997 70965 66349 51385 69863 65931 5035 5992 7001 36178 16760
21 Mandya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mysuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Raichur 120342 12722 133064 43825 19362 114710 109588 23478 39228 25990 36722 7649
24 Ramanagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tumakuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Udupi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 UttaraKannada 32511 30148 62659 43711 31067 62432 62155 504 351 121 113 61570
29 Vijayapura 102440 12695 115135 49400 23165 92421 71760 43391 45735 22859 0 3166
30 Yadgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ಒಟ್ಟು/Total 939887 167315 1107202 620080 416199 1043454 965246 141980 309534 122204 123791 409743