ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ballari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belagavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bengaluru Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bengaluru Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chamarajanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chikkaballapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chikkamagaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DakshinaKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dharwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gadag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haveri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalaburagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kodagu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koppal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mandya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mysuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Raichur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ramanagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tumakuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Udupi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 UttaraKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vijayapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Yadgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ಒಟ್ಟು/Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0