ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 62272 31637 93909 63651 58985 89107 29650 64268 834 5 0 80896
2 Ballari 29563 17813 47376 29965 32190 44591 16435 30941 1249 25896 0 13535
3 Belagavi 205669 19335 225004 109706 71756 223451 27832 197175 7066 6539 0 150763
4 Bengaluru Rural 11485 22589 34074 16716 15053 32398 21030 13045 864 75 0 29659
5 Bengaluru Urban 7089 41094 48183 29599 32816 47273 40791 7395 107 309 0 46859
6 Bidar 89280 4431 93711 34782 18590 86769 8598 85115 2470 26600 0 31147
7 Chamarajanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chikkaballapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chikkamagaluru 26704 33449 60153 38185 34676 58921 35250 24904 810 101 0 57338
10 Chitradurga 71594 26835 98429 70031 44841 90806 27304 71128 800 105 0 81635
11 DakshinaKannada 19482 30199 49681 35785 41463 48835 32325 17357 418 14 0 47757
12 Davanagere 64626 27753 92379 55437 38372 89008 26030 66351 939 18162 0 62000
13 Dharwad 64952 15985 80937 42331 32336 80027 17496 63443 193 160 0 76984
14 Gadag 48478 27976 76454 49819 36582 74873 27427 49028 1166 335 0 69802
15 Hassan 57767 8370 66137 42069 30186 64682 11193 54944 279 126 0 61921
16 Haveri 70975 14968 85943 69554 58592 83499 16987 68956 571 337 0 80010
17 Kalaburagi 160342 4543 164885 108450 87195 157238 6889 157999 3940 18593 0 57977
18 Kodagu 10280 16263 26543 15614 13452 26194 17532 9011 132 1 6 25922
19 Kolar 38463 10515 48978 24630 17298 47409 11595 37385 70 73 0 46652
20 Koppal 57088 16848 73936 65475 54739 72064 18550 55387 664 239 0 65844
21 Mandya 92682 42229 134911 72088 55302 131189 42678 92235 577 1481 0 125952
22 Mysuru 76989 41947 118936 56088 32945 112845 35963 82978 3508 2423 2 87477
23 Raichur 120704 16205 136909 44102 23022 113162 12479 124436 3198 2887 113 69953
24 Ramanagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Shivamogga 44561 32126 76687 57457 50330 73736 31261 45432 340 110 0 67992
26 Tumakuru 78136 29044 107180 44118 27984 102946 34524 72662 846 19 0 94987
27 Udupi 16595 32307 48902 30871 39320 47396 32288 16614 3119 1581 0 40431
28 UttaraKannada 34184 29355 63539 43847 32988 62802 32687 30852 230 356 0 61780
29 Vijayanagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vijayapura 101827 14646 116473 49927 26054 100049 53782 62708 8343 9575 0 60966
31 Yadgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ಒಟ್ಟು/Total 1661787 608462 2270249 1300297 1007067 2161270 668576 1601749 42733 116102 121 1696239