ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 61684 30439 92123 65482 56737 87267 75467 16657 43663 31804 0 0
2 Ballari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belagavi 205959 18298 224257 110216 68216 223418 221312 2946 119413 13378 0 88521
4 Bengaluru Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bengaluru Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bidar 89459 3578 93037 33160 16605 84075 66985 26052 37013 22034 6244 1693
7 Chamarajanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chikkaballapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chikkamagaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DakshinaKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dharwad 64660 14414 79074 42475 30245 77965 75378 3697 20649 29234 0 25495
14 Gadag 47911 24941 72852 50517 33571 71637 71012 1840 3228 261 16780 50743
15 Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haveri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalaburagi 157941 6642 164583 114261 85883 154227 132769 31815 95419 37350 0 0
18 Kodagu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koppal 56979 14039 71018 66330 51380 69772 64832 6187 37183 25359 0 2290
21 Mandya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mysuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Raichur 120222 12866 133088 43733 19323 124317 106214 26876 81000 20831 0 4383
24 Ramanagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tumakuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Udupi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 UttaraKannada 32517 30157 62674 43600 31070 62231 61926 748 332 39 18615 42940
29 Vijayapura 103562 13087 116649 49556 22902 91169 66686 49978 45305 18215 3166 0
30 Yadgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ಒಟ್ಟು/Total 940894 168461 1109355 619330 415932 1046078 942581 166796 483205 198505 44805 216065