ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಹಿತಿ
Housless Beneficiaries Details

ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು/Abbreviations
ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ/Prefix : ವಿವರಣೆ/Description
ವಿಚೇ/PH : ವಿಕಲಚೇತನ/Physical handicap
ಕುಷ್ಠಗುಣಮುಖರು/LEP : ಕುಷ್ಠರೋಗ ಗುಣಮುಖರು/Leprosy cured
ಎಚ್ಐವಿ/HIV : ಎಚ್ಐವಿ + ಸೋಂಕಿತರು/HIV +ve Infected
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು/Veg Seller : ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು/Footpath and Shop Vegetable Sellers
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು/Artisans : ನೇಕಾರರು, ಹಮಾಲರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು/Weavers, Hamals, Beedi Workers, Artisons
ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ/Prefix : ವಿವರಣೆ/Description
ದೇವದಾಸಿ/ D-Dasi : ದೇವದಾಸಿ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರು/Devadasi and Exploited Women
ಅರಣ್ಯ/Forest tank : ಖಾಲಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ/Vacated Forest and Tank bund area
ಪ್ರವಾಹ/Flood : ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರು/Flood Victims
ಅಂಗನವಾಡಿ/Anganawadi : ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು/Anganwadi Workers
ಮಾಜಿ ಸೈನ್ಯ/Ex-Service : ಮಾಜಿ ಸೈನ್ಯ/Ex-Service man
ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ/Prefix : ವಿವರಣೆ/Description
ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್/Exp.Women : ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರು/Exploited Womens(Sex Worker)
ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಬಾಧಿತರು/Comm Roits : ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಬಾಧಿತರು/Communal Roits
ಬೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು/Boun Labr : ಉಚಿತ ಬೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು/Free Bounded Labours
ಅಲೆಮಾರಿಗಳು/Nom.Tribes : ಅಲೆಮಾರಿಗಳು/Nomadic Tribes
ಸಾಮಾನ್ಯ/Gen : ಸಾಮಾನ್ಯ/General