ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Cumulative Houses Completed(Rural): 211414     Houses Completed in 24Hours : 0                                 Cumulative Houses Completed(Urban) : 18502     Houses Completed in 24Hours : 0

ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ/Photo Click Status Report
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ/Photo Click Status
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್/Photo Clicks ಆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿ/Audit Statusಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Houses Completed
ಇಂದು/Today 1/22/2019
ಜಿಲ್ಲೆ/Districtಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 1/22/2019ಓಕೆ/OKನಾಟ್ ಓಕೆ/NotOkಆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ/Balance to be Auditedಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 1/22/2019
12345678
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 29324 42 4 0 42 5734 0
ಬಳ್ಳಾರಿ 25658 50 1 0 50 5574 0
ಬೆಳಗಾವಿ 74379 215 5 0 215 25988 0
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 22826 2 3 0 2 3946 0
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 15605 2 4 0 2 2537 0
ಬೀದರ್ 31772 86 4 0 86 6473 0
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 21430 46 1 0 46 6890 0
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 87030 349 7 0 349 4913 0
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 12490 13 1 0 13 3152 0
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 28594 60 3 0 60 7453 0
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 22287 62 2 0 62 3672 0
ದಾವಣಗೇರೆ 21707 18 0 0 18 5786 0
ಧಾರವಾಡ 17127 97 2 0 97 3881 0
ಗದಗ 31543 14 0 0 14 4682 0
ಹಾಸನ 58328 30 3 0 30 7855 0
ಹಾವೇರಿ 19468 58 3 0 58 7397 0
ಕಲಬುರಗಿ 49766 224 5 0 224 12131 0
ಕೊಡಗು 6788 1 0 0 1 1465 0
ಕೋಲಾರ 37312 49 3 0 49 5109 0
ಕೊಪ್ಪಳ 29434 61 2 0 61 5657 0
ಮಂಡ್ಯ 46489 49 0 0 49 6818 0
ಮೈಸೂರು 58855 65 3 0 65 11275 0
ರಾಯಚೂರು 42835 213 6 0 213 13421 0
ರಾಮನಗರ 56045 38 0 0 38 5775 0
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 22324 22 1 0 22 4790 0
ತುಮಕೂರು 34357 54 5 0 54 12091 0
ಉಡುಪಿ 11854 3 0 0 3 2322 0
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 28105 21 4 0 21 3626 0
ವಿಜಯಪುರ 48090 183 15 0 183 11722 0
ಯಾದಗಿರಿ 33781 273 10 0 273 9279 0
ಒಟ್ಟು/Total 1025603 2400 97 0 2400 211414 0