ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Cumulative Houses Completed(Rural): 168509     Houses Completed in 24Hours : 349                                 Cumulative Houses Completed(Urban) : 13045     Houses Completed in 24Hours : 16

ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ/Photo Click Status Report
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ/Photo Click Status
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್/Photo Clicks ಆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿ/Audit Statusಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Houses Completed
ಇಂದು/Today 9/23/2020
ಜಿಲ್ಲೆ/Districtಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 9/23/2020ಓಕೆ/OKನಾಟ್ ಓಕೆ/NotOkಆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ/Balance to be Auditedಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 9/23/2020
12345678
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 80834 98 43 48 95 6230 9
ಬಳ್ಳಾರಿ 86246 75 73 11 75 7128 34
ಬೆಳಗಾವಿ 185412 225 143 25 223 15165 36
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 37800 5 17 16 5 1822 7
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 25458 0 5 2 0 897 2
ಬೀದರ್ 103907 65 52 20 65 5712 13
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 50737 31 24 4 31 4589 9
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 167221 27 27 8 27 3734 9
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 31043 19 15 0 19 2362 9
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 79520 49 38 10 49 5947 14
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 36423 21 12 0 21 2675 3
ದಾವಣಗೇರೆ 29543 20 18 4 20 4173 6
ಧಾರವಾಡ 61484 33 67 12 25 15397 51
ಗದಗ 85002 39 20 12 39 3931 8
ಹಾಸನ 110400 52 40 16 52 6047 11
ಹಾವೇರಿ 68216 117 188 5 117 7391 28
ಕಲಬುರಗಿ 115362 92 34 14 92 7651 9
ಕೊಡಗು 14605 5 2 0 5 1434 2
ಕೋಲಾರ 76177 26 23 2 26 4427 8
ಕೊಪ್ಪಳ 76288 59 33 6 59 6181 5
ಮಂಡ್ಯ 91459 27 15 3 27 4627 3
ಮೈಸೂರು 121386 71 25 17 71 6937 8
ರಾಯಚೂರು 101398 54 37 13 54 7956 9
ರಾಮನಗರ 102398 12 20 10 12 2639 8
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 49453 43 11 5 43 3479 3
ತುಮಕೂರು 104667 35 27 7 35 11031 13
ಉಡುಪಿ 22425 9 11 4 9 1503 3
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 64873 21 12 13 21 4091 4
ವಿಜಯಪುರ 137652 118 55 44 118 8618 19
ಯಾದಗಿರಿ 82895 21 14 24 21 4735 6
ಒಟ್ಟು/Total 2400284 1469 1101 355 1456 168509 349