ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Cumulative Houses Completed(Rural): 41146     Houses Completed in 24Hours : 0                                 Cumulative Houses Completed(Urban) : 4900     Houses Completed in 24Hours : 0

ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ/Photo Click Status Report
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ/Photo Click Status
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್/Photo Clicks ಆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿ/Audit Statusಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Houses Completed
ಇಂದು/Today 7/21/2019
ಜಿಲ್ಲೆ/Districtಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 7/21/2019ಓಕೆ/OKನಾಟ್ ಓಕೆ/NotOkಆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ/Balance to be Auditedಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 7/21/2019
12345678
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 49998 57 1 0 57 1277 0
ಬಳ್ಳಾರಿ 47876 32 0 0 32 1218 0
ಬೆಳಗಾವಿ 98519 70 9 0 70 3427 0
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30309 2 0 0 2 482 0
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 20275 7 1 0 7 238 0
ಬೀದರ್ 67827 98 4 0 98 1970 0
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 32231 23 1 0 23 1068 0
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 122878 46 1 0 46 719 0
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 20194 6 1 0 6 405 0
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 56238 43 2 0 43 1799 0
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 29069 5 0 0 5 629 0
ದಾವಣಗೇರೆ 19037 50 0 0 50 1490 0
ಧಾರವಾಡ 28136 17 0 0 17 1106 0
ಗದಗ 60721 259 1 0 259 1035 0
ಹಾಸನ 82359 83 8 0 83 1409 0
ಹಾವೇರಿ 33839 23 2 0 23 1764 0
ಕಲಬುರಗಿ 76390 148 3 0 148 2934 0
ಕೊಡಗು 10170 0 0 0 0 315 0
ಕೋಲಾರ 57413 16 1 0 16 1277 0
ಕೊಪ್ಪಳ 52472 45 2 0 45 1809 0
ಮಂಡ್ಯ 69582 23 2 0 23 846 0
ಮೈಸೂರು 90454 35 2 0 35 1734 0
ರಾಯಚೂರು 62790 89 8 0 89 2439 0
ರಾಮನಗರ 77472 69 0 0 69 606 0
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 34600 18 0 0 18 768 0
ತುಮಕೂರು 70187 53 5 0 53 2895 0
ಉಡುಪಿ 17016 2 0 0 2 353 0
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 48348 2 2 0 2 1046 0
ವಿಜಯಪುರ 90875 362 4 0 362 2143 0
ಯಾದಗಿರಿ 62861 162 9 0 162 1945 0
ಒಟ್ಟು/Total 1620136 1845 69 0 1845 41146 0