ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Cumulative Houses Completed(Rural): 370783     Houses Completed in 24Hours : 0                                 Cumulative Houses Completed(Urban) : 36765     Houses Completed in 24Hours : 0
Photo Click Status
Photo Clicks Audit StatusHouses Completed
Today 7/21/2018
DistrictCumulativeToday 7/21/2018OKNotOkBalance to be AuditedCumulativeToday 7/21/2018
12345678
Bagalkot 64064 14 0 0 14 10207 0
Ballari 62541 19 0 0 19 13775 0
Belagavi 206281 37 0 0 37 34379 0
Bengaluru Rural 48610 5 0 0 5 7092 0
Bengaluru Urban 33241 0 0 0 0 5456 0
Bidar 75797 4 0 0 4 14389 0
Chamarajanagar 59792 15 0 0 15 11149 0
Chikkaballapur 67620 8 0 0 8 8743 0
Chikkamagaluru 38069 4 0 0 4 7143 0
Chitradurga 75134 11 0 0 11 16022 0
DakshinaKannada 51542 0 0 0 0 8041 0
Davanagere 65213 7 0 0 7 13114 0
Dharwad 43733 4 0 0 4 7301 0
Gadag 55927 2 0 0 2 8366 0
Hassan 100616 4 0 0 4 13961 0
Haveri 68779 3 0 0 3 14660 0
Kalaburagi 121926 7 0 0 7 21332 0
Kodagu 20392 0 0 0 0 3459 0
Kolar 57337 3 0 0 3 13275 0
Koppal 60546 5 0 0 5 11142 0
Mandya 85186 18 0 0 18 10756 0
Mysuru 135365 35 0 0 35 20922 0
Raichur 120515 42 0 0 42 21536 0
Ramanagara 56951 12 0 0 12 7644 0
Shivamogga 58668 1 0 0 1 9053 0
Tumakuru 88483 31 0 0 31 18252 0
Udupi 31438 0 0 0 0 4475 0
UttaraKannada 48781 0 0 0 0 6095 0
Vijayapura 99532 58 0 0 58 14546 0
Yadgiri 92947 24 0 0 24 14498 0
Total 2195026 373 0 0 373 370783 0