• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Cumulative Houses Completed(Rural): 611316     Houses Completed in 24Hours : 654                                 Cumulative Houses Completed(Urban) : 32252     Houses Completed in 24Hours : 53

ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ/Photo Click Status Report
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ/Photo Click Status
ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್/Photo Clicks ಆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿ/Audit Statusಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Houses Completed
ಇಂದು/Today 9/27/2023
ಜಿಲ್ಲೆ/Districtಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 9/27/2023ಓಕೆ/OKನಾಟ್ ಓಕೆ/NotOkಆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ/Balance to be Auditedಈವರೆಗೆ/Cumulativeಇಂದು/Today 9/27/2023
12345678
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 145249 34 54 7 34 21880 19
ಬಳ್ಳಾರಿ 74880 24 25 7 24 12943 16
ಬೆಳಗಾವಿ 378785 157 111 16 156 72622 32
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 75192 120 9 3 120 6731 3
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 36704 56 37 35 56 2651 17
ಬೀದರ್ 177432 90 60 28 90 22600 16
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 89198 13 32 3 13 13890 10
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 218723 48 46 9 48 14846 18
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 67002 70 41 23 70 10382 16
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 151919 37 76 16 37 21629 17
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 73605 32 55 4 32 11142 28
ದಾವಣಗೆರೆ 99165 83 53 20 82 16945 16
ಧಾರವಾಡ 102625 22 40 1 21 37174 17
ಗದಗ 135621 29 27 4 29 15755 9
ಹಾಸನ 192667 75 74 11 75 23944 19
ಹಾವೇರಿ 167137 123 201 3 106 30425 95
ಕಲಬುರಗಿ 206752 76 82 23 76 28977 21
ಕೊಡಗು 28114 21 23 1 21 4839 10
ಕೋಲಾರ 138745 39 52 11 39 14740 15
ಕೊಪ್ಪಳ 182369 34 115 198 34 22489 39
ಮಂಡ್ಯ 141854 54 51 13 54 15783 22
ಮೈಸೂರು 219039 42 75 16 42 29881 22
ರಾಯಚೂರು 172377 49 77 11 49 24170 19
ರಾಮನಗರ 181909 45 38 14 45 11124 11
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 111594 71 145 77 65 17116 42
ತುಮಕೂರು 224010 77 96 14 77 36000 25
ಉಡುಪಿ 53159 43 31 8 43 7883 13
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 104780 19 50 5 19 13624 11
ವಿಜಯನಗರ 0 0 0 0 0 0 0
ವಿಜಯಪುರ 230965 76 75 24 76 31866 26
ಯಾದಗಿರಿ 128041 55 68 20 55 17265 30
ಒಟ್ಟು/Total 4309612 1714 1919 625 1688 611316 654