ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

LAND DETAILSLand Availability - Urban
Total Available Land Total Identified Land
Sl NoDistrictGovt.PrivateTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land
1 Bagalkot 24.825 12.8 37.625 15.175 9.625 24.8 62.425
2 Ballari 410.92 0 410.92 43.95 0 43.95 454.87
3 Belagavi 108.675 28.95 137.625 32.025 0 32.025 169.65
4 Bengaluru Rural 33.5 0 33.5 0 0 0 33.5
5 Bengaluru Urban 2.05 0 2.05 0 0 0 2.05
6 Bidar 17.63 23.96 41.59 0 18.58 18.58 60.17
7 Chamarajanagar 14.09 18.75 32.84 0 0 0 32.84
8 Chikkaballapur 143.43 48.1 191.53 0 0 0 191.53
9 Chikkamagaluru 52.98 0 52.98 0 0 0 52.98
10 Chitradurga 144.6 0 144.6 27 0 27 171.6
11 DakshinaKannada 34.97 0 34.97 1.8 1.42 3.22 38.19
12 Davanagere 23.49 124.015 147.505 9.36 258.28 267.64 415.145
13 Dharwad 124.76 95.68 220.44 1.29 132.83 134.12 354.56
14 Gadag 25.325 161.04 186.365 0 0 0 186.365
15 Hassan 113.315 0 113.315 3.33 0 3.33 116.645
16 Haveri 67.155 0 67.155 0 0 0 67.155
17 Kalaburagi 0 90.455 90.455 60.425 174.925 235.35 325.805
18 Kodagu 8.06 0 8.06 0 0 0 8.06
19 Kolar 48.13 9.03 57.16 0 0 0 57.16
20 Koppal 0 152.39 152.39 0 0 0 152.39
21 Mandya 32.04 7.75 39.79 0 0 0 39.79
22 Mysuru 38.085 228.02 266.105 771.075 6.8 777.875 1043.98
23 Raichur 71.47 63.7 135.17 0 190.2 190.2 325.37
24 Ramanagara 30.35 91.46 121.81 0 0 0 121.81
25 Shivamogga 87.3 67.92 155.22 0 0 0 155.22
26 Tumakuru 190.7 35.36 226.06 0 0 0 226.06
27 Udupi 1.67 0 1.67 0 0 0 1.67
28 UttaraKannada 20 150 170 3.33 0 3.33 173.33
29 Vijayanagara 1.8 0 1.8 0 0 0 1.8
30 Vijayapura 76.455 64.32 140.775 0 78.235 78.235 219.01
31 Yadgiri 8.5 0 8.5 0 0 0 8.5
  Total 1956.275 1473.700 3429.975 968.760 870.895 1839.655 5269.630