ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

LAND DETAILSLand Availability - Urban
Total Available Land Total Identified Land
Sl NoDistrictGovt.PrivateTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land
1 Bagalkot 24.825 12.8 37.625 15.175 9.625 24.8 62.425
2 Ballari 407.66 0 407.66 43.95 0 43.95 451.61
3 Belagavi 108.675 28.95 137.625 32.025 0 32.025 169.65
4 Bengaluru Rural 33.5 0 33.5 0 0 0 33.5
5 Bengaluru Urban 3.05 0 3.05 0 0 0 3.05
6 Bidar 17.63 23.96 41.59 0 18.58 18.58 60.17
7 Chamarajanagar 23.99 18.75 42.74 0 0 0 42.74
8 Chikkaballapur 277.83 48.1 325.93 0 0 0 325.93
9 Chikkamagaluru 52.98 0 52.98 0 0 0 52.98
10 Chitradurga 144.6 0 144.6 27 0 27 171.6
11 DakshinaKannada 34.97 0 34.97 1.8 1.42 3.22 38.19
12 Davanagere 260443.49 124.015 260567.505 9.36 83.07 92.43 260659.935
13 Dharwad 172.585 95.68 268.265 1.29 132.83 134.12 402.385
14 Gadag 25.325 207.915 233.24 0 0 0 233.24
15 Hassan 114.34 0 114.34 3.33 0 3.33 117.67
16 Haveri 67.155 10.14 77.295 0 0 0 77.295
17 Kalaburagi 0 105.455 105.455 75.925 174.925 250.85 356.305
18 Kodagu 8.06 0 8.06 0 0 0 8.06
19 Kolar 61.03 11.305 72.335 0 0 0 72.335
20 Koppal 0 162.06 162.06 0 0 0 162.06
21 Mandya 32.04 7.75 39.79 0 0 0 39.79
22 Mysuru 38.085 228.02 266.105 771.075 6.8 777.875 1043.98
23 Raichur 68.47 63.7 132.17 0 190.2 190.2 322.37
24 Ramanagara 30.35 91.46 121.81 0 0 0 121.81
25 Shivamogga 113.62 67.92 181.54 0 0 0 181.54
26 Tumakuru 190.7 35.36 226.06 0 0 0 226.06
27 Udupi 1.67 0 1.67 0 0 0 1.67
28 UttaraKannada 20 150 170 3.33 0 3.33 173.33
29 Vijayanagara 12.13 0 12.13 0 0 0 12.13
30 Vijayapura 76.455 39.91 116.365 0 68.235 68.235 184.6
31 Yadgiri 25.9 10 35.9 0 0 0 35.9
  Total 262631.115 1543.250 264174.365 984.260 685.685 1669.945 265844.310