ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ / LAND DETAILSLand Status - Rural
Available Land (in Acres and Cents) Identified Land (in Acres and Cents)
Sl NoDistrictGovt.Private PurchaseTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land +
Total Identified Land
1 Belagavi 7 7 14 0 0 0 14
2 Bagalkot 84.135 20.45 104.585 4 5 9 113.585
3 Vijayapura 135 67.375 202.375 24 16.985 40.985 243.36
4 Kalaburagi 15.9 31.045 46.945 0 0 0 46.945
5 Bidar 99.45 4.14 103.59 11 3 14 117.59
6 Raichur 9.45 23.41 32.86 5 0 5 37.86
7 Koppal 6.65 250.71 257.36 0 15.675 15.675 273.035
8 Gadag 2 123.89 125.89 2.16 100.11 102.27 228.16
9 Dharwad 25.565 870.145 895.71 6.23 11.1 17.33 913.04
10 UttaraKannada 2 7.125 9.125 0 4.3 4.3 13.425
11 Haveri 216.47 21.875 238.345 13.05 0 13.05 251.395
12 Ballari 36.62 29.29 65.91 3.52 5.05 8.57 74.48
13 Chitradurga 133 30.73 163.73 477.27 21.73 499 662.73
14 Davanagere 38.35 4.15 42.5 0 0 0 42.5
15 Shivamogga 110.803 4.03 114.833 5 0 5 119.833
16 Udupi 110.945 0 110.945 19.88 0 19.88 130.825
17 Chikkamagaluru 149.47 7.21 156.68 0 0 0 156.68
18 Tumakuru 153.985 28.39 182.375 6.26 11.88 18.14 200.515
19 Kolar 102.665 2 104.665 11 0 11 115.665
20 Bengaluru Urban 55.59 0 55.59 0 0 0 55.59
21 Bengaluru Rural 192.06 0 192.06 104 0 104 296.06
22 Mandya 113.525 4.975 118.5 384.49 3.825 388.315 506.815
23 Hassan 149.31 12.95 162.26 7 0 7 169.26
24 DakshinaKannada 221.56 0 221.56 28.18 0.5 28.68 250.24
25 Kodagu 15.86 0 15.86 0 0 0 15.86
26 Mysuru 26.65 43.325 69.975 24.38 0 24.38 94.355
27 Chamarajanagar 34.07 6.745 40.815 9.45 7.38 16.83 57.645
28 Ramanagara 14.4 49.23 63.63 19.2 0 19.2 82.83
29 Chikkaballapur 562.76 8.705 571.465 0 0 0 571.465
30 Yadgiri 10.125 3 13.125 29.8 2.5 32.3 45.425
31 Vijayanagara 15.82 2.5 18.32 0 0 0 18.32
  Total 2851.188 1664.395 4515.583 1194.87 209.035 1403.905 5919.488