ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ / LAND DETAILSLand Status - Rural
Available Land (in Acres and Cents) Identified Land (in Acres and Cents)
Sl NoDistrictGovt.Private PurchaseTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land +
Total Identified Land
1 Belagavi 5 6 11 0 0 0 11
2 Bagalkot 78.76 20.45 99.21 4 5 9 108.21
3 Vijayapura 0 63.05 63.05 24 16.985 40.985 104.035
4 Kalaburagi 15.9 22.82 38.72 0 0 0 38.72
5 Bidar 99.45 4.14 103.59 11 3 14 117.59
6 Raichur 9.45 24.46 33.91 5 0 5 38.91
7 Koppal 6.65 242.135 248.785 0 15.675 15.675 264.46
8 Gadag 3.05 105.165 108.215 2.16 104.48 106.64 214.855
9 Dharwad 25.565 38.145 63.71 6.23 11.1 17.33 81.04
10 UttaraKannada 2 7.125 9.125 0 4.3 4.3 13.425
11 Haveri 210.19 18.705 228.895 17.18 0 17.18 246.075
12 Ballari 27.67 29.29 56.96 3.52 5.05 8.57 65.53
13 Chitradurga 138.875 30.73 169.605 477.27 21.73 499 668.605
14 Davanagere 43.45 13.5 56.95 0 5.95 5.95 62.9
15 Shivamogga 93.578 2.03 95.608 5 0 5 100.608
16 Udupi 110.885 0 110.885 19.88 0 19.88 130.765
17 Chikkamagaluru 140.57 7.21 147.78 0 0 0 147.78
18 Tumakuru 140.085 28.39 168.475 6.26 11.88 18.14 186.615
19 Kolar 102.665 2 104.665 11 0 11 115.665
20 Bengaluru Urban 56.84 0 56.84 0 0 0 56.84
21 Bengaluru Rural 198.545 0 198.545 104 0 104 302.545
22 Mandya 98.075 4.975 103.05 384.49 3.825 388.315 491.365
23 Hassan 138.585 12.95 151.535 7 0 7 158.535
24 DakshinaKannada 207.19 0 207.19 28.18 0.5 28.68 235.87
25 Kodagu 6.1 0 6.1 0 0 0 6.1
26 Mysuru 29.7 50.875 80.575 24.38 0 24.38 104.955
27 Chamarajanagar 38.77 5.465 44.235 9.45 13.355 22.805 67.04
28 Ramanagara 14.4 49.23 63.63 19.2 0 19.2 82.83
29 Chikkaballapur 576.71 8.705 585.415 0 0 0 585.415
30 Yadgiri 10.125 3 13.125 32 2.5 34.5 47.625
31 Vijayanagara 15.82 0 15.82 0 0 0 15.82
  Total 2644.653 800.545 3445.198 1201.20 225.330 1426.530 4871.728