ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ / LAND DETAILSLand Status - Rural
Available Land (in Acres and Cents) Identified Land (in Acres and Cents)
Sl NoDistrictGovt.Private PurchaseTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land +
Total Identified Land
1 Belagavi 7 6 13 0 0 0 13
2 Bagalkot 86.51 20.45 106.96 4 5 9 115.96
3 Vijayapura 135 67.375 202.375 24 16.985 40.985 243.36
4 Kalaburagi 15.9 26.82 42.72 0 0 0 42.72
5 Bidar 99.45 4.14 103.59 11 3 14 117.59
6 Raichur 3 23.41 26.41 5 0 5 31.41
7 Koppal 8.175 258.46 266.635 0 15.675 15.675 282.31
8 Gadag 3.15 123.89 127.04 2.16 100.11 102.27 229.31
9 Dharwad 25.565 873.305 898.87 6.23 11.1 17.33 916.2
10 UttaraKannada 2 7.125 9.125 0 4.3 4.3 13.425
11 Haveri 216.98 17.725 234.705 13.05 0 13.05 247.755
12 Ballari 36.62 29.29 65.91 3.52 5.05 8.57 74.48
13 Chitradurga 134.75 30.73 165.48 477.27 21.73 499 664.48
14 Davanagere 31.65 9.15 40.8 0 0 0 40.8
15 Shivamogga 107.803 4.03 111.833 5 0 5 116.833
16 Udupi 110.945 0 110.945 19.88 0 19.88 130.825
17 Chikkamagaluru 159.47 7.21 166.68 0 0 0 166.68
18 Tumakuru 151.985 28.39 180.375 6.26 11.88 18.14 198.515
19 Kolar 102.665 2 104.665 11 0 11 115.665
20 Bengaluru Urban 100.92 0 100.92 0 0 0 100.92
21 Bengaluru Rural 192.06 0 192.06 104 0 104 296.06
22 Mandya 121.7 4.975 126.675 380.64 3.825 384.465 511.14
23 Hassan 149.31 12.95 162.26 7 0 7 169.26
24 DakshinaKannada 222.55 0 222.55 28.18 0.5 28.68 251.23
25 Kodagu 15.86 0 15.86 0 0 0 15.86
26 Mysuru 36.03 43.325 79.355 24.38 0 24.38 103.735
27 Chamarajanagar 34.07 6.745 40.815 9.45 7.38 16.83 57.645
28 Ramanagara 19.8 49.23 69.03 19.2 0 19.2 88.23
29 Chikkaballapur 721.54 8.705 730.245 0 0 0 730.245
30 Yadgiri 10.125 3 13.125 29.8 2.5 32.3 45.425
31 Vijayanagara 28.41 4.21 32.62 0 0 0 32.62
  Total 3090.993 1672.640 4763.633 1191.02 209.035 1400.055 6163.688