ಗ್ಯಾಲರಿ

ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಅಗ್ರಹಾರ ಪಾಳ್ಯ(Agrahara Palya)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಆನೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ(Anekal gramanthara)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಬಿಳಿಜಾಜಿ (Bilijaji)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಬೆತ್ತನಗೆರೆ(Bethanagere)


ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಬಿದರಹಳ್ಳಿ(Bidarahalli)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(Chikkanhalli Kammanahalli)


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ(Doddanagamangala)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ದೇವಗೆರೆ (Devagere)


ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ (Ganigarahalli)


ಗೂಳಿಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಗೂಳಿಮಂಗಲ (Goolimangala)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಗೋವಿಂದಪುರ(Govindapura)


ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಹೊರಮಾವು ಆಗರ (Horamaavu Agara)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಕೆಂಚನಾಪುರ (Kenchanapura)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಕೂಗೂರು (Kooguru)


ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿ (Kyalasanahalli)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಲಿಂಗಾಪುರ(Lingapura)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ(Muddayyanapalya)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ (Nagadasanahalli)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ನೆಲಗುಳಿ-2 (Nelaguli-2)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ನೆಲಗುಳಿ-3 (Nelaguli-3)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಪುನಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ (Punagamaranahalli)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (Pillahalli)


ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (Singanayakanahalli)