ಗ್ಯಾಲರಿ

ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಆನೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ(Anekal Gramanthara)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಗೂಳಿ ಮಂಗಲ(Goolimangala)


ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಲಿಂಗಾಪುರ(Lingapura)


ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ(Ganigarahalli)


ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಪುರ(K. Narayanapura)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಭೀಮನ ಕುಪ್ಪೆ(Bheemana Kuppe)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಕೆಂಚನ ಪುರ(Kenchanapura)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ(Muddayyana Palya)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ನೆಲಗುಳಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ 02(Nelaguli Parcel 02)


ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- ನೆಲಗುಳಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ 03(Nelaguli Parcel 03)