ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು


ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
1 ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ (1 BHK)


ಶ್ರೀ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ
ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಹಾಗೂ
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು

 

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ(Enter your Application Number)