ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
1 ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ (1 BHK)
 

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ(Enter your Application Number)