ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆ?
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ....
ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ....2 ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ
   

ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ

1. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Locations).
2. ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆ (Layout Plan).
3. ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (Unit Plan).
4. ವೀಡಿಯೊ (Video)


ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Locations)
   

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.   

ಫ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್(Flat Booking)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.