ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ, ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ.ಯು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ), ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಆಶ್ರಯ ವಸತಿ ಮನೆಗಳು - ಬ್ಯಾಲೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ನವದೆಹಲಿ

"ನನ್ನ ಮನೆ" ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು - ಕೊಡತಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು

ಕೊಡತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ - ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರ ಪ್ರಗತಿ ಪರೀಶೀಲನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ, ತರಭೇತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮನೆಗಳು' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-2018(1st Rank)

ಇ-ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಳಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಗೆ 2016-2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

"ಸ್ಪಂದನಾ - ವಸತಿ" ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 28/06/2018

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 27/06/2018

ಎ ಎಚ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)

ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿನಿದ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಹುಆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿನಿದ ಭೇಟಿ

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹುಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೋಹುಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸಿ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಸಭೆ, ಹೊಸ ದೆಹಲಿ

ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿನಿದ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ - 29/12/2017

ಎಂ ಐ ಎಸ್ ತರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ (ನಗರ)

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ - ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೋಹುಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಎ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರೀಶೀಲನೆ - ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫೋಟೋಗಳು

ಎಂಐಎಸ್ ತರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ (ನಗರ)

ಮನೆ ಫೋಟೋಗಳುಲೇಔಟ್ ಫೋಟೋಗಳು