• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Contact UsCauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block,K. G. Road, Bengaluru - 560 009
Tel (O): 91-080-22106888, 91-080-23118888, Fax: 91-080-22247317
Website: https://ashraya.karnataka.gov.in,Email ID: rgrhcl@nic.in
Sl.No NAME DESIGNATION EXTN EMAIL ID
1 Susheelamma N, K.A.S. (Super Time Scale) Managing Director 23
2 Sri. Arun kumar Hadagali, K.G.S General Manager (Admin & PI) 24
3 Sri. Malathesha .R General Manager (Tech) 25
4 Sri. Raveesha K.L, K.S.A.A.S. General Manager (FIN) 26
5 Sri. S. N. Parashuramegouda General Manager (SD) 29
6 Sri. John Paul D. Systems Analyst 69
7 Sri. Ravi Kumar D. Assistant General Manager (PI) 32
8 Smt. Asha. S Assistant General Manager (PI) 34
9 Sri. Usman Pasha Assistant General Manager (PI) 33
10 Smt. Saroja G Assistant General Manager (Admin) 90
11 Sri. Basappa C Assistant General Manager (SD) 36
12 Sri. Dattatreya V. Sindagi Assistant General Manager (F&A) 28
13 Sri. E.P Prakash Assistant General Manager ( Tech) 35
14 Sri. Mahesh B Kurabet Manager (F&A) 43
15 Smt. Varija Manager (PI) 39
16 Smt. Mahaboobi A Badekanavara Manager (F&A) 44
17 Smt. Jayalatha .M Manager (SD) 40
18 Sri. Subbaraya G. Naik Manager (Computer) 59
19 Kum. Honnamma.B.S Manager (SD) 47
20 Smt. Bharathi S.V Executive Assistant (SD/ PMAYG) 48
21 Sri. Umesh D.K Executive Assistant (SD) 40
22 Sri. Satyanarayana. S. Executive Assistant(F&A) 45
23 Smt. Madhukumari R. Executive Assistant(Computers) 68
24 Smt. Premaleela.S Executive Assistant (VHS) 64
25 Sri. Zakeerhusian D Ronad Executive Assistant (Amurutha Housing Scheme)  
26 Sri. Sunil Kumar Executive Assistant-to ( Managing Director) 23
27 Smt. Jyothi. B.V. Executive Assistant(F&A) 46
28 Sri. Shivananda H.S Executive Assistant (Admin) 56