ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ನಿಗಮವು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೊಂದಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರೂ.10 ಕೋಟಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ (Authorised Capital)ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೂ.3 ಕೋಟಿಗಳ ಪಾವತಿಯಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು (Paid up Capital)ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪದ್ದತಿ (Electronic Fund Transfer System) ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವುದು.
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
ಸ್ವ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರ

ನಿಗಮವು ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;
ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಸತಿರಹಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆರವಿಗಾಗಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡುವುದು.
ನಿಗಮವು ನುರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಸತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು.

ಸಾಧನೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮನೆಗಳು' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-2018(1st Rank)
ಇ-ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಳಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಗೆ 2016-2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2013-2014 (ಚಿನ್ನ).
ವಿಧ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2010-2011 (ಕಂಚು).
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2002-2003ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊದಿಂದ (HUDCO) ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2001-2002ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊದಿಂದ (HUDCO) ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2000-2001ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊದಿಂದ (HUDCO) ಪ್ರಶಸ್ತಿ.