ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ
Name Correction Report
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ/Name Correction Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉಡುಪಿ PMAY(U) 2
2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ PMAY(U) 2
3 ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
4 ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
5 ಗದಗ PMAY(U) 1
6 ಗದಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ PMAY(U) 4
8 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
9 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ PMAY(U) 11
10 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
11 ದಾವಣಗೇರೆ PMAY(U) 3
12 ದಾವಣಗೇರೆ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ 12
13 ಬೆಳಗಾವಿ PMAY(U) 1
14 ಬಳ್ಳಾರಿ PMAY(U) 4
15 ಬಾಗಲಕೋಟೆ PMAY(U) 1
16 ಮಂಡ್ಯ PMAY(U) 1
17 ರಾಮನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
18 ರಾಯಚೂರು PMAY(U) 1
19 ರಾಯಚೂರು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
20 ವಿಜಯನಗರ PMAY(U) 1
21 ವಿಜಯನಗರ ನಗರ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ 1
22 ವಿಜಯನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
23 ವಿಜಯನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
24 ವಿಜಯಪುರ PMAY(U) 1
25 ವಿಜಯಪುರ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
26 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
27 ಹಾವೇರಿ PMAY(U) 1
28 ಹಾವೇರಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ನಗರ 1
29 ಹಾವೇರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
   ಒಟ್ಟು/Total 63