ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ
Name Correction Report
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ/Name Correction Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉಡುಪಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 2
2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 2
3 ಕೋಲಾರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
4 ಗದಗ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
5 ಗದಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 4
7 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 11
8 ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 3
9 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ 12
10 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
11 ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
12 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 4
13 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
14 ಮಂಡ್ಯ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
15 ರಾಯಚೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
16 ವಿಜಯನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
17 ವಿಜಯಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
18 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
19 ಹಾವೇರಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ನಗರ 1
20 ಹಾವೇರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
21 ಹಾಸನ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
   ಒಟ್ಟು/Total 58