ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Name Correction PendingName Correction Pending
Sl.NoDistrictSchemePending at RGRHCL
1
2
3
4
1 Bagalkot Basava Housing Scheme 1
2 Ballari Basava Housing Scheme 1
3 Belagavi Basava Housing Scheme 1
4 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 1
5 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
6 Bidar Basava Housing Scheme 17
7 Bidar IAY 1
8 Bidar PMAY(G)-Additional 1
9 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2
10 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
11 Chitradurga PMAY(G) 1
12 DakshinaKannada Basava Housing Scheme 1
13 Davanagere Basava Housing Scheme 1
14 Dharwad Basava Housing Scheme 5
15 Dharwad Basava Housing Scheme_Additional 2
16 Gadag Basava Housing Scheme_Additional 1
17 Hassan Basava Housing Scheme 5
18 Hassan Basava Housing Scheme_Additional 1
19 Hassan Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 4
20 Haveri Basava Housing Scheme 2
21 Kalaburagi Basava Housing Scheme 4
22 Kolar Basava Housing Scheme_Additional 1
23 Kolar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
24 Kolar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 3
25 Kolar Rural Ambedkar 1
26 Koppal Basava Housing Scheme 4
27 Koppal Basava Housing Scheme_Additional 1
28 Mysuru Basava Housing Scheme 1
29 Mysuru IAY 1
30 Mysuru Rural Ambedkar 1
31 Ramanagara Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
32 Tumakuru Basava Housing Scheme 14
33 Vijayapura Basava Housing Scheme 1
34 Vijayapura Rural Ashraya 1
35 Yadgiri Basava Housing Scheme 1
36 Yadgiri Devraj Urs Housing Scheme-Rural 1
37 Yadgiri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
   Total 88