ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Housless Beneficiaries Details

Abbreviations
Prefix : Description
PH : Physical handicap
LEP : Leprosy cured
HIV : HIV +ve Infected
Veg Seller : Footpath and Shop Vegetable Sellers
Artisons : Weavers, Hamals, Beedi Workers, Artisons
Prefix : Description
D-Dasi : Devadasi and Exploited Women
Forest tank : Vacated Forest and Tank bund area
Flood : Flood Victims
Anganawadi : Anganwadi Workers
Ex-Service : Ex-Service man
Prefix : Description
Exp.Women : Exploited Womens(Sex Worker)
Comm Roits : Communal Roits
Boun Labr : Free Bounded Labours
Nom.Tribes : Nomadic Tribes
Gen : General


Houseless Beneficiaries
Sl.NoDistrictGenPHLEPHIVD.DasiForest TankFloodExp.WomenComm RoitsBoun LabrVeg SellerArtisonsAnganawadiEx-ServiceNom.TribesTotal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 Belagavi 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2 Bagalkot 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 Vijayapura 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
4 Kalaburagi 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 Bidar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Raichur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Koppal 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 Gadag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Dharwad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 UttaraKannada 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 Ballari 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 Chitradurga 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13 Davanagere 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
14 Shivamogga 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15 Chikkamagaluru 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Tumakuru 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
17 Kolar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Bengaluru Urban 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
19 Bengaluru Rural 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 Mandya 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
21 Hassan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Kodagu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Mysuru 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 Ramanagara 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 Chikkaballapur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 Yadgiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Total 342 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350