ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಕಲಬುರಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
2 ಕೊಪ್ಪಳ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ನಗರ 1
3 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
4 ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
5 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 3
6 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
7 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 11
8 ತುಮಕೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 2
9 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
10 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ 8
11 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 3
12 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
13 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
14 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 7
15 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
16 ಮಂಡ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
17 ಯಾದಗಿರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 2
18 ರಾಯಚೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 2
19 ರಾಯಚೂರು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
20 ವಿಜಯನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 3
21 ವಿಜಯನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
22 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
23 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ನಗರ 2
25 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
26 ಹಾವೇರಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ನಗರ 1
27 ಹಾವೇರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(U) 1
   ಒಟ್ಟು/Total 66