ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಕೊಡಗು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
2 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
4 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
5 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 11
6 ತುಮಕೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
7 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 3
8 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
9 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 3
10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
11 ಯಾದಗಿರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 2
12 ರಾಯಚೂರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
13 ರಾಯಚೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
14 ವಿಜಯಪುರ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
15 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
   ಒಟ್ಟು/Total 30