ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
2 ಕಲಬುರಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
3 ಕೊಪ್ಪಳ PMAY(U) 1
4 ಗದಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
5 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ PMAY(U) 3
6 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು PMAY(U) 1
7 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ PMAY(U) 11
8 ತುಮಕೂರು PMAY(U) 2
9 ದಾವಣಗೇರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ನಗರ 1
10 ದಾವಣಗೇರೆ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ 8
11 ದಾವಣಗೇರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
12 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ PMAY(U) 3
13 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ PMAY(U) 1
14 ಬೆಳಗಾವಿ PMAY(U) 1
15 ಬಳ್ಳಾರಿ PMAY(U) 7
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ PMAY(U) 1
17 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
18 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
19 ಯಾದಗಿರಿ PMAY(U) 2
20 ಯಾದಗಿರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
21 ರಾಯಚೂರು PMAY(U) 2
22 ರಾಯಚೂರು ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 2
23 ರಾಯಚೂರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
24 ರಾಯಚೂರು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
25 ವಿಜಯನಗರ PMAY(U) 3
26 ವಿಜಯಪುರ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
27 ಹಾವೇರಿ PMAY(U) 1
28 ಹಾವೇರಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ನಗರ 1
29 ಹಾವೇರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
   ಒಟ್ಟು/Total 67