ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು


ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ


ಶ್ರೀ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ
ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು

 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (BBMP/ BMRDA/ BDA)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ /
Assembly Constituency
:       ಪ್ರದೇಶ /
Area
: